c27.19119 the alchemist

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

296.100₫ 329.000₫
Nhà xuất bản: HarperCollins ISBN-13: 9780007492190 Kích thước: 13.5 x 2.3 x 20.4 cm Loại bìa: Paperback Số trang: 224 The Alchemist is a psychological novel, or so it would like you to think. Paulo Coelho tells the story of a Spanish shepherd who creates...

Nhà xuất bản: HarperCollins ISBN-13: 9780007492190 Kích thước: 13.5 x 2.3 x 20.4 cm Loại bìa: Paperback Số trang: 224 The Alchemist is a psychological novel, or so it would like you to think. Paulo Coelho tells the story of a Spanish shepherd who creates his own personal legend through his Andalusian travels in Egypt. The story propounds the “philosophy” that people only discover themselves when they understand how to listen. But don’t listen to us, listen to the alchemist: “Alchemy is the projection in the material world of all spiritual concepts. Not only laboratory work but also that inner, personal chemistry, whose lab becomes our life itself. If we are faithful to what I call the ‘Personal Legend’, the whole world changes and the things we touch will also turn into the philosophical gold.” Nhà giả kim là một cuốn tiểu thuyết tâm lý, hay là bạn cứ nghĩ như vậy. Paulo Coelho kể câu chuyện về một người chăn cừu Tây Ban Nha, người đã tạo ra truyền thuyết cá nhân của riêng mình thông qua chuyến du lịch Andalucia của anh ta ở Ai Cập. Câu chuyện nêu lên “triết lý” mà mọi người chỉ khám phá ra bản thân khi họ hiểu cách lắng nghe. Nhưng đừng nghe chúng tôi, hãy nghe nhà giả kim: “Giả kim thuật là sự phóng chiếu trong thế giới vật chất của tất cả các khái niệm tâm linh. Không chỉ công việc trong phòng thí nghiệm mà còn là hóa học cá nhân bên trong, phòng thí nghiệm của nó trở thành chính cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta trung thành với thứ mà tôi gọi là ‘Huyền thoại cá nhân’, cả thế giới thay đổi và những thứ chúng ta chạm vào cũng sẽ biến thành vàng triết học”.