Chỉ Có Thể Cùng Bạn Đi Một Đoạn Đường

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách tiếng Việt

99.000₫
“Cuốn sách này có một luật chơi. Bạn chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì từ đây, Nhưng bạn có thể buông bỏ rất nhiều thứ. Tôi là...

“Cuốn sách này có một luật chơi.

Bạn chẳng thể lấy đi bất cứ thứ gì từ đây,

Nhưng bạn có thể buông bỏ rất nhiều thứ.

Tôi là Nhị Hy.

Cuộc chơi bắt đầu, chào mừng bạn đã đến.”