Cost Management A Strategic Emphasis

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

405.000₫ 450.000₫
Editorial: McGraw-Hill Higher Education; 6th edition (1 January 2012) Language: English ISBN-13: 978-0071326193 Dimensions: 21.55 x 27.35 x 3.25cm

Editorial: McGraw-Hill Higher Education; 6th edition (1 January 2012) Language: English ISBN-13: 978-0071326193 Dimensions: 21.55 x 27.35 x 3.25cm