English for the Humanities. Kristin L. Johannsen (Professional English)

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

135.000₫ 150.000₫
Publisher ‏ : ‎ Thomson Heinle & Heinle ELT (30 Sept. 2005) Language ‏ : ‎ English Paperback ‏ : ‎ 106 pages ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1413020908 Dimensions ‏ : ‎ 21.08 x 1.52 x 27.43 cm

Publisher ‏ : ‎ Thomson Heinle & Heinle ELT (30 Sept. 2005) Language ‏ : ‎ English Paperback ‏ : ‎ 106 pages ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1413020908 Dimensions ‏ : ‎ 21.08 x 1.52 x 27.43 cm