Essential People Skilltr

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

251.100₫ 279.000₫
Công ty phát hành: Simon & Schuster Nhà xuất bản: Simon & Schuster UK ISBN-13: 9781847377647 Kích thước: 13.5 x 21.6 x 2cm Loại bìa: Paperback Số trang: 256 Most of us are either too passive or too aggressive in our business lives, and we end...

Công ty phát hành: Simon & Schuster Nhà xuất bản: Simon & Schuster UK ISBN-13: 9781847377647 Kích thước: 13.5 x 21.6 x 2cm Loại bìa: Paperback Số trang: 256 Most of us are either too passive or too aggressive in our business lives, and we end up never getting the support, recognition, or respect that we so desire. But this solution-packed program is about to change all that. The business leaders and trainers from Dale Carnegie Training have discovered that applying appropriate assertiveness to all your interactions is the most effective approach to creating a successful and prosperous career. Once you know and can readily employ these powerful skills, you will be well on your way to new levels of professional and personal achievement. Whatever you've been wishing for - more respect from your peers and supervisors, more money in your paycheck, better performance from your team - you will see nothing short of a transformation once you put these five essential skills to work for you. Hầu hết chúng ta quá thụ động hoặc quá năng nổ trong cuộc sống kinh doanh của mình, và cuối cùng chúng ta không bao giờ nhận được sự ủng hộ, công nhận hoặc tôn trọng mà chúng ta mong muốn. Nhưng chương trình này bao gồm giải pháp để thay đổi tất cả những điều đó. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đào tạo từ Dale Carnegie Training đã phát hiện ra rằng việc áp dụng tính quyết đoán phù hợp cho mọi tương tác của bạn là cách tiếp cận hiệu quả nhất để tạo dựng sự nghiệp thành công và thịnh vượng. Một khi bạn biết và có thể sẵn sàng sử dụng những kỹ năng mạnh mẽ này, bạn sẽ vững bước để đạt được những cấp độ mới về thành tích chuyên môn và cá nhân. Bất cứ điều gì bạn đang mong ước - được đồng nghiệp và người giám sát tôn trọng hơn, tiền lương nhiều hơn, hiệu suất tốt hơn từ nhóm của bạn - bạn sẽ thấy không có gì thay đổi khi bạn đưa năm kỹ năng thiết yếu này vào làm việc cho mình.