Trang chủ

Tân Việt Books Help Center

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÂN VIỆT BOOKS

CÙNG BẠN XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Đăng nhập

Chia sẻ thông tin

HD đặt hàng

HD đăng ký CTV

Giỏ hàng

Đăng ký
Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Chia sẻ link danh thiếp
Link đăng kí tài khoản
HD chia sẻ link
Thay ảnh đại diện/ ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin
Xem thông tin đã đăng ký
Xem thông tin CTV
Xem thông tin hoa hồng/KPI
HD xem thông tin CTV
Xem thông tin sự kiện
Chia sẻ sự kiện
Phản hồi sự kiện
Sự kiện
Bước 1: Truy cập vào website https://tanvietbooks.com
Hệ thống hiện lên "Trang chủ" của Tân Việt Books. Nhấn nút "Đăng Nhập" ở góc trên cùng bên phải.
Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập, Chọn "Đăng ký ngay".

ĐĂNG KÝ 

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu.

ĐĂNG NHẬP

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Bước 3: Nhấn nút Đăng nhập ↪ Màn hình trang danh thiếp điện tử.
Bước 1: Truy cập vào website https://tanvietbooks.com
Hệ thống hiện lên "Trang chủ" của Tân Việt Books. Nhấn nút "Đăng Nhập" ở góc trên cùng bên phải.

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Khi muốn chỉnh sửa thông tin hay hiển thị thông tin trên trang danh thiếp điện tử.
1. Thay ảnh đại diện hoặc ảnh bìa 
2. Chỉnh sửa thông tin cá nhân

LƯU DANH BẠ

1. Lưu danh bạ online.
2. Lưu danh bạ vào máy.

CHIA SẺ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CHIA SẺ LINK

1. Chia sẻ link danh thiếp

2. Chia sẻ link đăng kí tài khoản

3. Hướng dẫn thêm danh thiếp ra màn hình chính

ĐỐI VỚI IPHONE

ĐỐI VỚI ANDROID

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CTV

XEM THÔNG TIN CTV

1. Xem thông tin đã đăng ký

2. Xem thông tin Cộng tác viên

3. Xem Thông tin hoa hồng/ KPI

TÍNH NĂNG GIỎ HÀNG

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Bước 1: Chọn Sản phẩm
Trong "Trang chủ" của Tân Việt Books, kéo đến mục "Sách công nghệ kỹ thuật số"
Chọn Sản phẩm mà bạn quan tâm.
Bước 2: Nhập Thông tin Khách hàng
2.1. Đặt cho tôi
2.2. Đặt cho khách hàng
a. Đối với CTV
b. Đối với Sale (có Tuyến Khách hàng)
Bước 4: Nhấn "Đặt hàng"
Bước 3: Chọn các trường thông tin khác:

SỰ KIỆN

1. Xem danh sách, thông tin Sự kiện

2. Chia sẻ sự kiện

3. Phản hồi sự kiện

Video hướng dẫn đăng kí Cộng tác viên

Video hướng dẫn đặt hàng

Video đăng kí user vào hệ thống

ĐẶT THẺ

Bước 3: Chọn mẫu thẻ và loại thẻ

Bước 4: Nhập thông tin cho yêu cầu đặt hàng.

Thẻ thường

Thẻ doanh nghiệp

* Logo là hình ảnh tải lên dưới định dạng PNG.

Bước 5: Xác nhận thành toán

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

HD đặt hàng

HD đăng ký CTV

HD xem thông tin CTV

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Đký trên link hoặc link giới thiệu
Lưu danh thiếp ra MH chính
Đký kích hoạt khi quét mã QR
Đăng ký
Chia sẻ danh thiếp
Link đăng kí tài khoản
HD chia sẻ link
Thay ảnh đại diện và ảnh
bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin
Kích hoạt thẻ khi đã có tài khoản TÂN VIỆT BOOKS

ĐĂNG KÝ 

1. Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR

Bước 1: Quét mã QR CODE ở trên thẻ --> trang Đăng ký Tài khoản
Bước 3: Nhấn nút Tiếp tục --> màn hình Kích hoạt thẻ.
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu.

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký

Đăng nhập

Chia sẻ thông tin

HD đặt hàng

HD đăng ký CTV

Giỏ hàng

Đăng ký
Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Chia sẻ link danh thiếp
Link đăng kí tài khoản
HD chia sẻ link
Thay ảnh đại diện/ ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Cập nhật thông tin
Xem thông tin đã đăng ký
Xem thông tin CTV
Xem thông tin hoa hồng/KPI
HD xem thông tin CTV
Xem thông tin sự kiện
Chia sẻ sự kiện
Phản hồi sự kiện
Sự kiện

Đăng ký

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link

Trang chủ

Đăng nhập

Đặt thẻ 

Chia sẻ thông tin

Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký qua link
Đăng ký

Trang chủ

Lưu danh bạ online
Lưu danh bạ về máy
Lưu danh bạ
Cập nhật thông tin
Thay ảnh đại diện và ảnh bìa
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Đăng ký & kích hoạt thẻ khi quét mã QR
Đăng ký tài khoản qua link
Đăng ký