Lịch sử 10

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Tủ sách giáo dục tham khảo

15.000₫
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần: Lich sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại; Lịch Sử Việt Nam...

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần: Lich sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại; Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Giữa Thế Kỉ XIX; Lịch Sử Thế Giới Cận Đại cung cấp đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử 10… Cuốn sách được trình bày rõ ràng theo từng ý, sự lựa chọn và sắp xếp theo các sự kiện lịch sử nhằm giúp cho học sinh dễ học, dễ hiểu và dễ nhớ, nhanh chóng nắm được những kiến thức trong tâm của bài học. Nội dung sách gồm các phần: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Lịch sử thế giới cận đạ