Mặt thẻ dọc bé E427

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Mặt đeo thẻ

3.000₫
Mặt thẻ ngang eras 4 cỡ Mặt ngang to.E424. 9.5 x 11.5cm Mặt ngang bé.E 425. 8.5 x 10cm Mặt thẻ dọc to.E426. 13.5 x 8.5cm Mặt thẻ dọc bé.E427. 11 x 6.5 cm Chất liệu nhựa dẻo

Mặt thẻ ngang eras 4 cỡ Mặt ngang to.E424. 9.5 x 11.5cm Mặt ngang bé.E 425. 8.5 x 10cm Mặt thẻ dọc to.E426. 13.5 x 8.5cm Mặt thẻ dọc bé.E427. 11 x 6.5 cm Chất liệu nhựa dẻo