P.S I Love you

Viết đánh giá

Trạng thái: Còn hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

159.300₫ 177.000₫
Tác giả: Cecelia Ahern ISBN: 9780007184156 Quy cách: Bìa mềm NXB: HarperCollins Ngôn ngữ: tiếng Anh Khổ: 12.6 x 19.8 x 1.5cm Everyone needs a guardian angel... Some people wait their whole lives to find their soul mates. But not Holly and Gerry. Childhood sweethearts, they...
- +

Tác giả: Cecelia Ahern ISBN: 9780007184156 Quy cách: Bìa mềm NXB: HarperCollins Ngôn ngữ: tiếng Anh Khổ: 12.6 x 19.8 x 1.5cm Everyone needs a guardian angel... Some people wait their whole lives to find their soul mates. But not Holly and Gerry. Childhood sweethearts, they could finish each other's sentences and even when they fought, they laughed. No one could imagine Holly and Gerry without each other. Until the unthinkable happens. Gerry's death devastates Holly. But as her 30th birthday looms, Gerry comes back to her. He's left her a bundle of notes, one for each of the months after his death, gently guiding Holly into her new life without him, each note signed 'PS, I Love You'. As the notes are gradually opened, and as the year unfolds, Holly is both cheered up and challenged. The man who knows her better than anyone sets out to teach her that life goes on. With some help from her friends, and her noisy and loving family, Holly finds herself laughing, crying, singing, dancing - and being braver than ever before. Life is for living, she realises - but it always helps if there's an angel watching over you. Ai cũng cần một thiên thần hộ mệnh ... Có người chờ đợi cả đời để tìm được người bạn tâm giao. Nhưng không phải Holly và Gerry. Thời thơ ấu, họ có thể kết thúc câu nói của nhau và thậm chí khi họ đánh nhau, họ đã cười. Không ai có thể tưởng tượng được Holly và Gerry nếu không có nhau. Cho đến khi điều không tưởng xảy ra. Cái chết của Gerry tàn phá Holly. Nhưng khi sinh nhật thứ 30 của cô ấy kết thúc, Gerry quay lại với cô ấy. Anh ấy để lại cho cô ấy một bó giấy ghi chú, mỗi mảnh một tháng sau khi anh ấy qua đời, nhẹ nhàng hướng dẫn Holly bước vào cuộc sống mới mà không có anh ấy, mỗi mảnh giấy đều ký tên 'Tái bút, Anh yêu em'. Khi các ghi chú dần dần được mở ra, và khi năm tháng bắt đầu, Holly vừa được cổ vũ vừa được thử thách. Người đàn ông hiểu cô hơn bất cứ ai đã dạy cô rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Với sự giúp đỡ từ bạn bè và gia đình ồn ào và yêu thương của mình, Holly thấy mình đang cười, khóc, hát, nhảy - và trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. Cuộc sống là để sống, cô ấy nhận ra - nhưng sẽ luôn hữu ích nếu có một thiên thần dõi theo bạn.