Sapiens

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

269.100₫ 299.000₫
Tác giả: HARARI YUVAL NOAH ISBN: 9781784873646 Quy cách: Bìa mềm NXB: Vintage Classics Ngôn ngữ: tiếng Anh Kích thước: 15 x 22.6 x 3.3cm Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered...

Tác giả: HARARI YUVAL NOAH ISBN: 9781784873646 Quy cách: Bìa mềm NXB: Vintage Classics Ngôn ngữ: tiếng Anh Kích thước: 15 x 22.6 x 3.3cm Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most advanced and most destructive animals ever to have lived. What makes us brilliant? What makes us deadly? What makes us Sapiens? In this bold and provocative book, Yuval Noah Harari explores who we are, how we got here and where we're going. Sapiens is a thrilling account of humankind's extraordinary history - from the Stone Age to the Silicon Age - and our journey from insignificant apes to rulers of the world. Hành tinh Trái đất đã 4,5 tỷ năm tuổi. Chỉ trong một phần nhỏ thời gian đó, một loài trong số vô số loài khác đã chinh phục được nó. Chúng ta. Chúng ta là những loài động vật tiên tiến nhất và hủy diệt nhất từng sống. Điều gì khiến chúng ta trở nên phát triển? Điều gì làm cho chúng ta chết? Điều gì khiến chúng ta trở thành Người thông minh? Trong cuốn sách táo bạo và khiêu khích này, Yuval Noah Harari khám phá chúng ta là ai, chúng ta đến đây như thế nào và chúng ta sẽ đi đâu. Sapiens là một câu chuyện ly kỳ về lịch sử phi thường của loài người - từ thời kỳ đồ đá đến thời đại Silicon - và cuộc hành trình của chúng ta từ những con khỉ không đáng kể trở thành kẻ thống trị thế giới.