Sun Tzu - The ard of war for Manager

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

260.100₫ 289.000₫
Tác giả: Michaelson, Gerald A ISBN: 9781605500300 Quy cách: Bìa mềm NXB: Adams Ngôn ngữ: tiếng Anh Kích thước: 14 x 1.8 x 21.4 cm In today's competitive business world, you must capture the high ground and defend it against your rivals. The secret lies in...

Tác giả: Michaelson, Gerald A ISBN: 9781605500300 Quy cách: Bìa mềm NXB: Adams Ngôn ngữ: tiếng Anh Kích thước: 14 x 1.8 x 21.4 cm In today's competitive business world, you must capture the high ground and defend it against your rivals. The secret lies in mastering the strategic arts taught by the ancient Chinese military theorist Sun Tzu. Gerald A. Michaelson's classic book breaks down Sun Tzu's lessons to help you move from manager to leader and vanquish your competition. In this fully updated edition, Steven Michaelson offers new examples drawn from companies ranging from Amazon to Toyota to Google, putting Sun Tzu at your side for today's business challenges. Here is the wisdom--tested for twenty-five centuries--that will help you seize the advantage, storm your competitors' gates, and conquer the marketplace! Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, bạn phải nắm bắt được điểm cao và bảo vệ nó trước các đối thủ của mình. Bí quyết nằm ở việc nắm vững các nghệ thuật chiến lược do nhà lý luận quân sự Trung Quốc cổ đại Tôn Tử truyền dạy. Cuốn sách kinh điển của Gerald A. Michaelson chia sẻ các bài học của Binh pháp Tôn Tử để giúp bạn chuyển từ vị trí quản lý thành nhà lãnh đạo và đánh bại đối thủ. Trong ấn bản được cập nhật đầy đủ này, Steven Michaelson đưa ra những ví dụ mới được rút ra từ các công ty khác nhau, từ Amazon, Toyota đến Google, đặt Tôn Tử ở bên cạnh bạn trước những thách thức kinh doanh ngày nay. Đây là sự khôn ngoan - đã được kiểm chứng trong 25 thế kỷ - sẽ giúp bạn nắm bắt lợi thế, xông vào cửa đối thủ và chinh phục thị trường!