TB12.1963 The Catcher in the Rye

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

152.100₫ 169.000₫
Paperback Publisher: Penguin Books; Open Market ed edition (March 4, 2010) Language: English ISBN-13: 978-0241950425 Dimensions: 11 x 17.75 x 1.5 cm The Catcher in Rye is the ultimate novel for disaffected youth, but it's relevant to all ages. The story is told by Holden...

Paperback Publisher: Penguin Books; Open Market ed edition (March 4, 2010) Language: English ISBN-13: 978-0241950425 Dimensions: 11 x 17.75 x 1.5 cm The Catcher in Rye is the ultimate novel for disaffected youth, but it's relevant to all ages. The story is told by Holden Caulfield, a seventeen- year-old dropout who has just been kicked out of his fourth school. Throughout, Holden dissects the 'phony' aspects of society, and the 'phonies' themselves: the headmaster whose affability depends on the wealth of the parents, his roommate who scores with girls using sickly-sweet affection. Lazy in style, full of slang and swear words, it's a novel whose interest and appeal comes from its observations rather than its plot intrigues (in conventional terms, there is hardly any plot at all). Salinger's style creates an effect of conversation, it is as though Holden is speaking to you personally, as though you too have seen through the pretences of the American Dream and are growing up unable to see the point of living in, or contributing to, the society around you. The Catcher in Rye là cuốn tiểu thuyết cuối cùng dành cho giới trẻ nổi loạn, nhưng nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Câu chuyện được kể bởi Holden Caulfield, một học sinh 17 tuổi bỏ học vừa bị đuổi khỏi trường học thứ tư của mình. Xuyên suốt, Holden mổ xẻ những khía cạnh 'rởm' của xã hội, và bản thân những 'phũ phàng': hiệu trưởng có sự dễ mến phụ thuộc vào sự giàu có của cha mẹ, người bạn cùng phòng của anh ta, người ghi điểm với các cô gái bằng tình cảm ngọt ngào bệnh hoạn. Phong cách lười biếng, đầy tiếng lóng và những lời chửi thề, đó là một cuốn tiểu thuyết có sự thú vị và hấp dẫn đến từ những quan sát của nó hơn là những âm mưu của nó (theo nghĩa thông thường, hầu như không có bất kỳ cốt truyện nào cả). Phong cách của Salinger tạo ra một hiệu ứng của cuộc trò chuyện, giống như Holden đang nói chuyện với cá nhân bạn, như thể bạn cũng đã nhìn thấu những điều giả vờ của Giấc mơ Mỹ và đang lớn lên không thể nhìn ra điểm sống, hoặc đóng góp vào xã hội xung quanh bạn.