TB12.1963 The Help (Film Tie-in)

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách ngoại văn

152.100₫ 169.000₫
Mã hàng: 9780241956540 Tên Nhà Cung Cấp: Penguin Books Tác giả: KathrynStockett NXB: Penguin Books Ltd (UK) Năm XB: 03/07/1905 Khổ: 10.5 x 2.9 x 17.9 Số trang: 451 Hình thức: Bìa Mềm Enter a vanished and unjust world: Jackson, Mississippi, 1962. Where black maids raise white children,...

Mã hàng: 9780241956540 Tên Nhà Cung Cấp: Penguin Books Tác giả: KathrynStockett NXB: Penguin Books Ltd (UK) Năm XB: 03/07/1905 Khổ: 10.5 x 2.9 x 17.9 Số trang: 451 Hình thức: Bìa Mềm Enter a vanished and unjust world: Jackson, Mississippi, 1962. Where black maids raise white children, but aren't trusted not to steal the silver... There's Aibileen, raising her seventeenth white child and nursing the hurt caused by her own son's tragic death; Minny, whose cooking is nearly as sassy as her tongue; and white Miss Skeeter, home from College, who wants to know why her beloved maid has disappeared. Skeeter, Aibileen and Minny. No one would believe they'd be friends; fewer still would tolerate it. But as each woman finds the courage to cross boundaries, they come to depend and rely upon one another. Each is in a search of a truth. And together they have an extraordinary story to tell... Bước vào một thế giới đã biến mất và bất công: Jackson, Mississippi, 1962. Nơi những người hầu gái da đen nuôi dạy những đứa trẻ da trắng, nhưng không được tin tưởng để không ăn cắp bạc ... Đó là Aibileen, đang nuôi nấng đứa con da trắng thứ mười bảy của mình và nuôi dưỡng nỗi đau do cái chết bi thảm của con trai mình; Minny, người nấu ăn hỗn xược như lưỡi của cô ấy; và cô Skeeter da trắng, trong kỳ nghỉ của trường Đại học, người muốn biết tại sao cô hầu gái yêu quý của mình lại biến mất. Skeeter, Aibileen và Minny. Không ai tin rằng họ sẽ là bạn của nhau; ít hơn vẫn sẽ chịu đựng nó. Nhưng khi mỗi phụ nữ tìm thấy can đảm để vượt qua ranh giới, họ trở nên phụ thuộc và dựa vào nhau. Mỗi người đang tìm kiếm một sự thật. Và họ cùng nhau có một câu chuyện phi thường để kể ... Enter a vanished and unjust world: Jackson, Mississippi, 1962. Where black maids raise white children, but aren't trusted not to steal the silver... There's Aibileen, raising her seventeenth white child and nursing the hurt caused by her own son's tragic death; Minny, whose cooking is nearly as sassy as her tongue; and white Miss Skeeter, home from College, who wants to know why her beloved maid has disappeared. Skeeter, Aibileen and Minny. No one would believe they'd be friends; fewer still would tolerate it. But as each woman finds the courage to cross boundaries, they come to depend and rely upon one another. Each is in a search of a truth. And together they have an extraordinary story to tell... Bước vào một thế giới đã biến mất và bất công: Jackson, Mississippi, 1962. Nơi những người hầu gái da đen nuôi dạy những đứa trẻ da trắng, nhưng không được tin tưởng để không ăn cắp bạc ... Đó là Aibileen, đang nuôi nấng đứa con da trắng thứ mười bảy của mình và nuôi dưỡng nỗi đau do cái chết bi thảm của con trai mình; Minny, người nấu ăn hỗn xược như lưỡi của cô ấy; và cô Skeeter da trắng, trong kỳ nghỉ của trường Đại học, người muốn biết tại sao cô hầu gái yêu quý của mình lại biến mất. Skeeter, Aibileen và Minny. Không ai tin rằng họ sẽ là bạn của nhau; ít hơn vẫn sẽ chịu đựng nó. Nhưng khi mỗi phụ nữ tìm thấy can đảm để vượt qua ranh giới, họ trở nên phụ thuộc và dựa vào nhau. Mỗi người đang tìm kiếm một sự thật. Và họ cùng nhau có một câu chuyện phi thường để kể ... Enter a vanished and unjust world: Jackson, Mississippi, 1962. Where black maids raise white children, but aren't trusted not to steal the silver... There's Aibileen, raising her seventeenth white child and nursing the hurt caused by her own son's tragic death; Minny, whose cooking is nearly as sassy as her tongue; and white Miss Skeeter, home from College, who wants to know why her beloved maid has disappeared. Skeeter, Aibileen and Minny. No one would believe they'd be friends; fewer still would tolerate it. But as each woman finds the courage to cross boundaries, they come to depend and rely upon one another. Each is in a search of a truth. And together they have an extraordinary story to tell... Bước vào một thế giới đã biến mất và bất công: Jackson, Mississippi, 1962. Nơi những người hầu gái da đen nuôi dạy những đứa trẻ da trắng, nhưng không được tin tưởng để không ăn cắp bạc ... Đó là Aibileen, đang nuôi nấng đứa con da trắng thứ mười bảy của mình và nuôi dưỡng nỗi đau do cái chết bi thảm của con trai mình; Minny, người nấu ăn hỗn xược như lưỡi của cô ấy; và cô Skeeter da trắng, trong kỳ nghỉ của trường Đại học, người muốn biết tại sao cô hầu gái yêu quý của mình lại biến mất. Skeeter, Aibileen và Minny. Không ai tin rằng họ sẽ là bạn của nhau; ít hơn vẫn sẽ chịu đựng nó. Nhưng khi mỗi phụ nữ tìm thấy can đảm để vượt qua ranh giới, họ trở nên phụ thuộc và dựa vào nhau. Mỗi người đang tìm kiếm một sự thật. Và họ cùng nhau có một câu chuyện phi thường để kể ...