Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1 - Bộ Cánh Diều

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Sách giáo khoa - GDTK

34.000₫
Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Lớp 1 thực hiện thống nhất, xuyên suốt tư tưởng biên soạn: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Đó là tinh thần cốt lõi giúp cho học...

Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Lớp 1 thực hiện thống nhất, xuyên suốt tư tưởng biên soạn: “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”. Đó là tinh thần cốt lõi giúp cho học sinh có điều kiện tốt hơn để phát triển năng lực và phẩm chất theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.