Việt Nam Sử Lược

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng

Loại: Chính trị - lịch sử

158.400₫ 198.000₫
📚📚📚VIỆT NAM SỬ LƯỢC - BẢN ĐẶC BIỆT 🌟🌟🌟 Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim in lần đầu năm 1920, lâu nay vẫn được coi là bộ sử đầu tiên của nước ta viết...

📚📚📚VIỆT NAM SỬ LƯỢC - BẢN ĐẶC BIỆT 🌟🌟🌟

Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim in lần đầu năm 1920, lâu nay vẫn được coi là bộ sử đầu tiên của nước ta viết bằng chữ Quốc ngữ. Dưới ngòi bút mạch lạc và tư duy khách quan của tác giả, với thời gian, Việt Nam sử lược càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng bạn đọc qua nhiều lần tái bản khác nhau. Ấn bản Việt Nam sử lược bản đặc biệt được Nhà xuất bản Kim Đồng in theo nguyên tác bản in năm 1954 (in lần thứ năm) của NXB Tân Việt. Đây là bản in đầy đủ, chính xác nhất, đã được tác giả chỉnh sửa trước khi mất. Bản đặc biệt Việt Nam sử lược có thêm Mấy lời nói đầu của bà Trần Thị Diệu Chương - ái nữ của học giả Trần Trọng Kim, Bảng chỉ mục công phu ở cuối sách giúp độc giả dễ dàng tra cứu và theo dõi.