Vở bài tập Toán lớp 7 tập 2

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Tủ sách giáo dục tham khảo

20.000₫
Vở Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập Hai) được biên soạn theo từng bài của SGK, mỗi bài gồm có các nội dung gồm các phần như sau: A. Kiến thức cơ bản: Phần này được trình bày tóm tắt và...

Vở Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập Hai) được biên soạn theo từng bài của SGK, mỗi bài gồm có các nội dung gồm các phần như sau: A. Kiến thức cơ bản: Phần này được trình bày tóm tắt và ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản trong SGK, bám sát theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Toán. Chú ý khi đã nắm vững kiến thức cơ bản đã nêu các em mới bắt tay vào làm bài tập. B. Giải bài tập: Phần này hướng dẫn học sinh giải bài tập trong SGK theo dạng bài mẫu. Phần chú ý sau mỗi bài tập (nếu có) học sinh cần ghi nhớ để vận dụng vào giải các bài tập có liên quan sau đó. Ngoài ra, cuối mỗi chương có giới thiệu một số đề kiểm tra. Học sinh cần tự làm các đề kiểm tra này theo thời gian quy định, tham khảo biểu điểm ở hướng dẫn chấm để đánh giá việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của mình. Với cách trình bày như trên, quyển sách Vở Bài Tập Toán Lớp 7 (Tập Hai) sẽ giúp các em học sinh tự học có kết quả. Các thầy cô giáo và phụ huynh học sinh có điều kiện theo dõi hỗ trợ và đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh và của con em mình.