Vở bài tập toán lớp 9 tập 2

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản:

Loại: Tủ sách giáo dục tham khảo

22.000₫
Ngôn ngữ Tiếng Việt Nhập khẩu/ trong nước Trong nước Loại phiên bản Phiên bản thông thường Loại nắp Bìa mềm Năm 2019 Kho hàng 30 Gửi từ Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài 1. Phương trình bậc...

Ngôn ngữ Tiếng Việt Nhập khẩu/ trong nước Trong nước Loại phiên bản Phiên bản thông thường Loại nắp Bìa mềm Năm 2019 Kho hàng 30 Gửi từ Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Ôn tập chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a khác 0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) Bài 2. Đồ thị của hàm số y=ax^2 (a ≠ 0) Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình Ôn tập chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn PHẦN HÌNH HỌC - VỞ BÀI TẬP TOÁN 9 TẬP 2 CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây Bài 3. Góc nội tiếp Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Bài 5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn Bài 6. Cung chứa góc Bài 7. Tứ giác nội tiếp Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn Bài 10. Diện tích hình tròn, quạt tròn Ôn tập chương 3 - Góc với đường tròn CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt Bài 3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu Ôn tập chương 4 - Hình trụ - Hình nón - Hình cầu BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM =========================== Tác giả: Tôn Thân, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Vân Trang Xuất bản: 2019 Số trang: 221