Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản: Tân Việt

Loại: Sách học tiếng Hàn

47.200₫ 59.000₫
Bài 1: Đọc bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangul) Bài 2: Đặc điểm của tiếng Hàn Bài 3: Danh từ Bài 4: Vị ngữ và các phần đuôi Bài 5: Cấp lời nói cung kính và cấp lời nói lịch sự

Bài 1: Đọc bảng chữ cái tiếng Hàn (Hangul)

Bài 2: Đặc điểm của tiếng Hàn

Bài 3: Danh từ

Bài 4: Vị ngữ và các phần đuôi

Bài 5: Cấp lời nói cung kính và cấp lời nói lịch sự