Tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng tiếng Trung - Tân Việt Books

Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng tiếng Trung - Tân Việt Books

Thứ Sáu, 22/09/2023

- Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt (Tân Việt Books) là một trong những đại diện doanh nghiệp hoạt động trong... Đọc tiếp

Tuyển dụng nhân viên thu ngân nhà sách - Tân Việt Books

Tuyển dụng nhân viên thu ngân nhà sách - Tân Việt Books

Thứ Sáu, 22/09/2023

- Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt (Tân Việt Books) là một trong những đại diện doanh nghiệp hoạt động trong... Đọc tiếp

Tuyển dụng nhân viên bán hàng nhà sách - Tân Việt Books

Tuyển dụng nhân viên bán hàng nhà sách - Tân Việt Books

Thứ Sáu, 22/09/2023

- Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt (Tân Việt Books) là một trong những đại diện doanh nghiệp hoạt động trong... Đọc tiếp

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Tân Việt Books

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh - Tân Việt Books

Thứ Sáu, 22/09/2023

- Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt (Tân Việt Books) là một trong những đại diện doanh nghiệp hoạt động trong... Đọc tiếp