Luyện Kỹ Năng Dịch Tiếng Anh Báo Chí

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản: Tân Việt

Loại: Sách tiếng Việt

66.400₫ 83.000₫
Quyển sách này gồm có 6 phần với tất cả 19 chủ điểm. Mỗi chủ điểm...

Quyển sách này gồm có 6 phần với tất cả 19 chủ điểm. Mỗi chủ điểm bắt đầu bằng một bài viết, được chia thành từng đoạn, liên quan đến các vấn đề thời sự đang được quan tâm. Sau mỗi chủ điểm gồm có 3 phần, đó là:

• Từ vựng: giúp bạn củng cố từ vựng hoặc nâng cao vốn từ mới;

• Cấu trúc câu đặc biệt: trình bày cách dùng các từ ngữ và cấu trúc câu đặc biệt, cùng với các câu ví dụ rõ ràng;

• Bài dịch đề nghị: trình bày bài dịch của bài viết ở đầu mỗi chủ điểm để bạn đọc tham khảo và đối chiếu với bài dịch của mình;

Phần cuối là hai phụ lục về Phiên dịch báo chí Anh - Việt với rất nhiều mẫu câu luyện dịch trong nhiều tình huống.