Nhà sách Tân Việt Bạch Mai

Nhà sách Tân Việt Bạch Mai -  Địa chỉ: 449 Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội