Nhà sách Tân Việt Đinh Lễ - Hoàn Kiếm

Nhà sách Tân Việt Đinh Lễ - Địa chỉ: 17 Đinh Lễ - Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội