Nhà sách Tân Việt GO Hạ Long

- Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm thương mại GO Hạ Long - Hồng Hà - Tp Hạ Long - Quảng Ninh