Nhà sách Tân Việt Vincom Hà Nam

- Địa chỉ: Tầng 2 trung tâm thương mại Vincom Hà Nam - 42 Minh Khai - Phủ Lý - Hà Nam