Nhà sách Tân Việt Hải Phòng

- Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm thương mại GO Hải Phòng - Số 20 Khu Đô thị mới, Ngô Quyền, TP Hải Phòng