Nhà sách Tân Việt Vincom Ocean Park

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm thương mại Vincom Ocean Park - Kiêu Kỵ - Gia Lâm - Hà Nội