Nhà sách Tân Việt Tasco Mall Long Biên

- Địa chỉ: Tầng 2 Tasco Mall (Savico Mega Mall) Long biên, số 7-9 Nguyễn Văn Linh - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội