Nhà sách Tân Việt Vincom Thái Bình

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm thương mại Vincom Thái Bình - 460 Lý Bôn - Đề Thám - Thái Bình