Nhà sách Tân Việt Vincom Thái Nguyên

- Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thái Nguyên - 286 Lương Ngọc Quyến - Tp Thái Nguyên