Tài Hùng Biện Của Các Nguyên Thủ Quốc Gia

Viết đánh giá

Trạng thái: Hết hàng

Nhà xuất bản: Tân Việt

Loại: Sách Kinh tế - Kinh doanh

57.000₫ 76.000₫
Tài Hùng Biện Của Các Nguyên Thủ Quốc Gia Những cái tên như Putin, G.W.Bush, Bill Clinton, Y.Rabin, N.Mandela, Y.Arafat, R.Nixon và Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất hiện từ gần đến xa so với...

Tài Hùng Biện Của Các Nguyên Thủ Quốc Gia

Những cái tên như Putin, G.W.Bush, Bill Clinton, Y.Rabin, N.Mandela, Y.Arafat, R.Nixon và Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất hiện từ gần đến xa so với thời đại chúng ta như một sự sắp xếp diệu kỳ của lịch sử. Họ là biểu tượng cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, gắn với những thời khắc trọng đại của dân tộc mình.

Các nguyên thủ quốc gia nổi tiếng với tài hùng biện, diễn thuyết qua những bài mà cuốn sách này giới thiệu, có người vẫn đang đứng trên đỉnh cao của vũ đài chính trị, có người đã từ nhiệm và không ít người đã trở về cõi vĩnh hằng, nhưng với đất nước họ, dân tộc họ và thế giới thì họ đã, đang và sẽ mãi lưu danh cùng sử sách.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây