Sách Kinh Tế - Quản Trị - Lãnh Đạo

Những Nhà Sáng Lập Siêu Đẳng Những Nhà Sáng Lập Siêu Đẳng
-20%

Những Nhà Sáng Lập Siêu Đẳng

132.000₫ 165.000₫
-20%
Tất Cả Khách Hàng Đều Phi Lý Trí Tất Cả Khách Hàng Đều Phi Lý Trí
-20%

Tất Cả Khách Hàng Đều Phi Lý Trí

54.400₫ 68.000₫
-20%
Hết hàng
Tài Hùng Biện Của Các Nguyên Thủ Quốc Gia
-20%

Tài Hùng Biện Của Các Nguyên Thủ Quốc Gia

60.800₫ 76.000₫
-20%
Hết hàng
Công Ty Tôi Gìn Giữ
-20%

Công Ty Tôi Gìn Giữ

191.200₫ 239.000₫
-20%
Hứa Với Con, Ba Nhé Hứa Với Con, Ba Nhé
-20%

Hứa Với Con, Ba Nhé

143.200₫ 179.000₫
-20%
Tự Học MBA Marketing Trong 30 Ngày Tự Học MBA Marketing Trong 30 Ngày
-20%

Tự Học MBA Marketing Trong 30 Ngày

111.200₫ 139.000₫
-20%
Hết hàng
Kinh Doanh Thời Trang Thành Công Từ A-Z Kinh Doanh Thời Trang Thành Công Từ A-Z
-20%

Kinh Doanh Thời Trang Thành Công Từ A-Z

214.400₫ 268.000₫
-20%
Hết hàng
Nhất Định Phải Kinh Doanh Cái Gì Đó
-20%

Nhất Định Phải Kinh Doanh Cái Gì Đó

159.200₫ 199.000₫
-20%
Hết hàng
Giữ Vững Thương Hiệu Giữ Vững Thương Hiệu
-20%

Giữ Vững Thương Hiệu

100.000₫ 125.000₫
-20%
Ceo Trung Quốc II
-20%

Ceo Trung Quốc II

100.000₫ 125.000₫
-20%
Để Trở Thành Nhà Quản Lý Tốt Để Trở Thành Nhà Quản Lý Tốt
-20%

Để Trở Thành Nhà Quản Lý Tốt

96.000₫ 120.000₫
-20%
Hết hàng
Tự Lập Không Thừa Kế Tự Lập Không Thừa Kế
-20%

Tự Lập Không Thừa Kế

70.400₫ 88.000₫
-20%
Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự
-20%

Tầm Nhìn Chiến Lược Nhân Sự

62.400₫ 78.000₫
-20%
Hết hàng
Một Phút Với Philip Kotler Một Phút Với Philip Kotler
-20%

Một Phút Với Philip Kotler

60.000₫ 75.000₫
-20%
Tư Duy Mới Về Quản Trị Nhân Sự Tư Duy Mới Về Quản Trị Nhân Sự
-20%
Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc
-20%

Trở Thành Người Bán Hàng Xuất Sắc

38.400₫ 48.000₫
-20%
Hết hàng
Một Phút Với Steve Jobs Một Phút Với Steve Jobs
-20%

Một Phút Với Steve Jobs

60.000₫ 75.000₫
-20%
Một Phút Với Michael Porter Một Phút Với Michael Porter
-20%

Một Phút Với Michael Porter

60.000₫ 75.000₫
-20%
Một Phút Với Jack Welch Một Phút Với Jack Welch
-20%

Một Phút Với Jack Welch

60.000₫ 75.000₫
-20%
Một Phút Với Warren Buffett
-20%

Một Phút Với Warren Buffett

60.000₫ 75.000₫
-20%
Hết hàng

Mô tả nhóm sản phẩm

Sản phẩm đã xem